Invitation til online møder om Moselund Spejdercenters økonomi

Den korte udgave: Vil din gruppe godkende et årligt kontingent på 3.000-10.000 kr til Moselund Spejdercenter? Eller skal vi finde en anden løsning på økonomien? Deltag i et af de online møder og giv din mening til kende!

Og nu den lidt længere udgave:

Du får denne mail, fordi du er leder eller sidder i et grupperåd i en gruppe i Marselis Distrikt. Søndag den 12. marts har vi inviteret til distriktsmøde, hvor alle er velkomne og hvor distriktsrådet (gruppeledere og distriktsstab) skal stemme om det mandat, som distriktsstaben skal have i forhandlinger med kommunen. Det er derfor vigtigt, at I ude i grupperne har snakket om, hvad I gerne ser, der skal ske med Moselund Spejdercenter, for at det er det bedst mulige spejdercenter for netop jeres gruppe.

En del af det, er centrets økonomi. Det er ikke nogen hemmelighed, at corona-årene har været hårde og den generelle nedgang i udlejning gør det ikke nemmere. Derfor ser vi ind i en potentiel træls økonomi for centret selv inden for en kort årrække. Det er blandt andet derfor, at vi har kontakt med kommunen om helhedsplan og muligheder for området, da det kan være en løsning på økonomien.

Vi vil gerne invitere dig til to åbner online møder, hvor vi gennemgår det budget, som bestyrelsen har lagt sammen med distriktscheferne. Dertil også udkastet til regnskabet for 2022, som afventer endelig godkendelse på generelforsamlingnen for Moselund Spejdercenter.

Mandag den 20. februar kl. 19.30-21.00: https://meet.google.com/gwi-vqwu-tbi

Onsdag den 22. februar kl 19.30-21.00: https://meet.google.com/uad-fwjc-btm

I starten af næste uge lægger vi budgettet og regnskabet på her:

https://moselundspejdercenter.dk/2023/02/05/indkaldelse-til-aabent-moede-om-oekonomien-for-moselund-spejdercenter/

Derudover afventer vi en udtalelse fra korpsets advokat vedr. samejeaftalen for Moselund Spejdercenter mellem Gudenå og Marselis Distrikt. I den aftale fremgår det tydeligt, at såfremt centrets økonomi er presset, påhviler det distrikterne at afhænde centret hurtigst muligt. Vi vil dog gerne se, om vi ikke kan finde en anden løsning, hvor centret består – og kan understøtte jeres spejderarbejde endnu bedre!

Jeg håber, at du forstår alvoren i situationen med Moselund Spejdercenter og hvorfor det er nødvendigt, at du og din gruppe tager stilling til situationen!

Den kan meget hurtig komme til at have stor betydning for distrikternes økonomi – og derigennem også din gruppes økonomi.

Så hjælp os med at træffe den bedste beslutning om fremtiden for Moselund Spejdercenter 🙂

Vi ser frem til at mødes online – og igen den 12. marts!