Referat fra distriktsmøde

Tak for et stort og aktivt fremmøde til distriktsmøde i Marselis Distrikt! Vi var 25 personer og repræsentanter fra så godt som alle grupper i distriktet! Dejligt! På mødet gennemgik vi først den officielle dagsorden. Tak til Jan Konrad, Kaløvig Gruppe, for at være en god dirigent og til Erik Pedersen, Åbyhøj Gruppe, der med […]


Tak for et stort og aktivt fremmøde til distriktsmøde i Marselis Distrikt! Vi var 25 personer og repræsentanter fra så godt som alle grupper i distriktet! Dejligt!
På mødet gennemgik vi først den officielle dagsorden. Tak til Jan Konrad, Kaløvig Gruppe, for at være en god dirigent og til Erik Pedersen, Åbyhøj Gruppe, der med vanlig elegance nedfældede dagens begivenheder i et referat. Tak!
Referatet kan du se her: 2018-03-11 Referat distriktsmøde

Årsrapport fra FDF og spejderne i Århus

Derudover skal der lyde en stor tak til vores gæst, Jannik fra FDF. Han var med som repræsentant for det tværkorpslige udvalg i Århus, hvor han gør en stor indsats. Han sørger blandt andet for, at der hvert år bliver lavet en flot rapport om alt det, der sker i FDF og spejderne i Århus, samt holder godt fast i ende af tovet for det store flotte arrangement “FDF og Spejderne indtager Tivoli”. Du kan finde mere information om deres arbejde på www.fdfogspejderne.dk 
I årsrapporten kan du læse om byløb i Aarhus på Ungdomsweekenden, om FDF Ellevang-Risskovs natur- og friluftsværksted i Lisbjerg Skov og selvfølgelig også blive inspireret af hvad de andre korps i byen laver.
En særlig tak til Jannik Toft Andersen fra FDF Aarhus 2 for et stort redaktørarbejde og Bjørn Juul Hansen fra FDF Hasle-Åbyhøj for et flot layout. 
Du kan hente årrapporten her: AArsrapport_for_FDF_og_spejderne_2016

Hvad skal distriktet?

Efter mødet var der snak i tre grupper om følgende store spørgsmål:

  1. Hvordan skal distriktet forholde sig til de mange nye bydele? Hvordan får vi startet flere grupper der?
  2. Hvordan kan vi hjælpe de små grupper bedre?
  3. Hvad skal distriktet være for en størrelse: Skal det være drift/administration eller skal distriktet står for arrangementer?

Der kom mange gode snakke om de tre emner. Her følger en kort opsummering:

1. Nye grupper

Vi kan lade os inspirere af Silkeborg-modellen, hvor én gruppe har mange satelitter. 
De nye grupper skal tages under en anden gruppes vinger, så de nye grupper kan komme fra start, uden at skulle starte fra bunden.
Vi kunne tænke i en udlejning af ledere til opstart af nye grupper.
Hvordan findes den/de initiativrige personer? Forældre, der gerne vil skabe spejderarbejde? Vi kan fokusere på at starte enheder, særligt bæver og ulveenheder, fremfor at starte helt nye grupper.
Korpsansat til opstart af nye grupper, der er forankret i nærområdet, evt. projektansættelse eller studiejob for nogen med relevant uddannelse.
Lokaler/bygninger – kommunale planer for de nye bydele?
Kommunen må have interesse i at foreningslivet blomstre i de nye bydele

2. Hvordan hjælper vi de små grupper?

Vi snakkede om at det kunne være rart at kunne “låne” nogle ledere, eller en liste over nytilflyttende spejdere.
Åbent hus og synlighed er også en vigtig faktor for at kunne samle nye børn.
Det kunne også være en idé at kontakte f.eks. via og få et samarbejde med pædagogstuderende og evt. Lærerstuderende.

3. Distriktet

Resursebank over ledere og rovere i distriktet
Samle dokumenter med arrangementer + evalueringer enten på hjemmeside eller google drev
Hjælpe med PR – eks. hjemmesider
Opfordre til grupper imellem at holde møder sammen
Årshjul for distriktet – gerne 2-5 år ud i fremtiden!

 

Drift eller nye arrangementer i distriktet? Hvis staben udvides, kan staben tage ansvar for arrangementer – ellers skal der være fokus på drift
Bæverulve turnering: God ide med grupperne har ansvaret
Muligheder i distriktet hvad er der? Lav en side på hjemmesiden med info, der er nem at finde
Hvad sker der næste år? Oversigt over arrangementer i distriktet + skal der bruges hænder til udførelse eller hænder til planlægning
Samle gruppeleder til møder en gang imellem med distriktet som ficalitator
 

Klan Århus?

Fra 15 16 år og lave en ung klan
2 udfordringer: tid og drift. Hvem skal/kan vi fange til at løfte opgaven og til at være med?
1 weekend rystesammen og så lægge forventninger og rammer for klanen
 

Kommunikation til grupperne

Skarp kommunikation om hvad der skal bruges og hvem??
Send gerne en masse info ud men skriv vigtigt hvis vigtigt
Hvor fortæller vi hvad?? Mails til vigtige ting – Facebook til andet
Læg ansvar over på grupper: Hvis vi skal gøre mere, skal vi have mere hjælp

 

Arrangementer i distriktet

  • Distriktsturnering for bæver/ulve og for junior/trop
  • Ledersparring
  • PL/PA
  • Roverarbejde
  • Sangaftner