Vil du have indflydelse på forholdene for spejdere i Århus Kommune?

Folkeoplysningsudvalget bestemmer, hvordan kommunen støtter os spejdere økonomisk. Gør din indflydelse gældende - stem den 13/12!

Så skal du tage en ven under armen og tage til folkeoplysningsvalg mandag den 13. december! For det er her, vi som spejdere kan vælge folk ind i folkeoplysningsudvalget. Det er SUPER VIGTIGT, for det er dét udvalg, der bestemmer kursusrefusionssatsen, refusion af husleje, aktivitetsstøtte osv.

Med andre ord: De bestemmer, hvordan kommunen støtter os spejdere økonomisk!

Bent Sejersen og Thomas Røntved stiller op igen og skriver om udvalget følgende:

Mandag d. 13. december skal vi have valgt medlemmer til kommunens folkeoplysningsudvalg. Det lyder vel nok kedeligt, og som endnu et møde hvor man skal holde sig væk for ikke at blive valgt. Sådan er det heldigvis ikke sådan denne gang. Der er kandidater på forhånd.

Bent Sejersen fra 1. Tranbjerg gruppe, Århus Skov Division

Thomas Røntved fra Marselisspejderne, Aros Division

Begge genopstiller til valg for en ny periode.

Men hvad er nu folkeoplysningsudvalget for en størrelse?
Udvalget hører til under byrådet, og består af 13 brugermedlemmer, en håndfuld byrødder og Sport og Fritidsforvaltningen. Egentlig kan det koges ned på at det er os brugeres talerør og indflydelse på politikerne og forvaltningen. Det er også i dette udvalg, at spørgsmål om nye foreninger der skal optages kommer forbi. Vi har også den endelige godkendelse af de ansøgninger til nye aktiviteter foreningerne indsender. Alt sammen støttet af det store arbejde, som Sport og Fritid laver. De 13 brugermedlemmer er valgt indenfor 9 bruger-grupperinger med 1 el. 2 stemmer.

Hvorfor skal du så deltage?
Fordi du har stemmeretten som foreningsaktiv. Vi er i samme gruppering som ungdomspolitikerne, og ”slås” om de samme 2 pladser. Ved sidste valg var de dog ikke stillet op. Ved at være mange stemmeberettigede viser vi også overfor kommunen at vi gerne vil høres.

Husk derfor at tilmelde dig når invitationen kommer. Uden tilmelding ingen stemme.

Mandag d. 13. december 2021 mellem 17.30 og 19.

(rygterne siger at een rollespiller vil stille op, så vil I sikre det er spejder i Folkeoplysningsudvalget, så mød frem!)

Thomas & Bent