Information om Moselund Spejdercenter

Som skrevet i indkaldelsen til distriktsrådsmøde kommer her mere information vedr. punktet om Moselund Spejdercenter.

Sammen med Gudenå Distrikt har vi udarbejdet et udkast til det mandat, som distriktsstabene og distriktscheferne har i forhandling med Favrskov Kommune.

Planen er, at vi diskuterer udkastet på begge distriktsrådsmøder, der holdes i Gudenå Distrikt den 7. marts og i Marselis Distrikt den 12. marts. Målet er at ende ud med et udkast, som distriktsrådet kan stemme for.

Det vedtagne udkast sendes ud sammen med referat af distriktsrådsmødet.

Du finder udkastet her:

Stemmeret på distriktsrådsmøde

Kan gruppelederen ikke deltage, kan gruppen sende en repræsentant med fuldmagt fra gruppelederen. Hver gruppe har således en stemme. Udover gruppelederne kan distriktsstaben også stemme.

Andre dokumenter

Her finder du tre dokumenter, som er relevante i denne sammenhæng:

Forståelsepapiret for samarbejdet mellem Favrskov Kommune og Moselund Spejdercenter er udarbejdet og godkendt af den tidligere bestyrelse – herunder de to distriktsrepræsentanter.

Brugsretaftalen beskriver aftalen vedr. leje af området, hvor den nye bygning er opført.

Samejeaftalen er mellem de to distrikter og beskriver, hvordan ejerforholdet er mellem dem, hvordan distrikterne bør opføre sig i samarbejdet om Moselund Spejdercenter og hvad distrikterne forpligterne hinanden på i samarbejdet.

Det reviderede regnskab for 2022

Budgetterne for 2023-2024-2025 som fremlagt på de online møder